Moskwa w bieli i czerni - trzy filmowe portrety miasta
PDF

Słowa kluczowe

Walking the Streets of Moscow
Georgiy Daneliya
Taxi Blues
Pavel Lungin
Moscow
Alexandr Zeldovich
the city in film
Moscow in films

Jak cytować

Czaja, J. (2013). Moskwa w bieli i czerni - trzy filmowe portrety miasta. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 265–273. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.20

Abstrakt

Moscow in black and white - three film portraits of the city

This article presents the three different portraits of Moscow depicted in the Russian films  Walking the Streets of Moscow by Georgy Danielija, Taxi Blues by Pavel Lungin and Moscow by Alexander Zeldovich. The times the films were made (the thaw period, the period after the collapse of theSoviet Union, and the decline during the 1990s) determine differences in the directors’ perceptions. The picture of the city becomes a reflection of both hope and of more contemporary fears and anxieties.

https://doi.org/10.14746/i.2013.21.20
PDF

Bibliografia

Z. Konopacki-Maciuk, Wizje miasta w filmie science fiction, „Architektura. Czasopismo techniczne” 2012, nr 1, s. 414–425

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000, s. 184.

L. Sysojewa, Ja szagaju po Moskwie – piesnia junosti [online], http://www.nashfilm.ru/sovietkino/1230.html [dostęp: 20 czerwca 2013].

L. Zakrżewskaja, Ja szagaju po Moskwie [online], http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0063.shtml [dostęp: 20 czerwca 2013].

J. Wojnicka, Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956–1968, Universitas, Kraków 2012, s. 418.

A. Płachow, „Czarnucha” i czarna otchłań, przeł. J.G., „Kino” 1990, nr 10, s. 35–36.

A. Ledóchowski, Łatwiej zabić niż zrozumieć. Taxi blues, „Film” 1990, nr 36, s. 19.

Ostatnia czerwona taksówka. Wywiad z Pawłem Łunginem, „Kino” 1991, nr 2, s. 45.

J. Płażewski, Archaiczne straszaki Rostisława Jurieniewa, „Kino” 1991, nr 1, s. 26.

B. Sokołow, Żrat’ „Moskwu” Zeldowicza i Soro-kina, [online], http://www.srkn.ru/criticism/sokolov1.shtml [dostęp: 20 czerwca 2013].

Z. Abdullajewa, Moskwa – „Moskwa”, „Iskusstwo kino” 2000, nr 11 [online], http://www.kinoart.ru/archive/2000/11/n11-article9 [dostęp: 20 czerwca 2013].

M. Lipowieckij, „Moskwa” – „Kultura Dwa”: opyt parallel’nogo cztienija, „Iskusstwo kino” 1998, nr 2 [online], http://kinoart.ru/archive/1998/02/n2-article16 [dostęp: 20 czerwca 2013].