Pressto.

Page Header

The changes of perception as an effect of the influence of new media and new modes of reception of film

Karolina Mróz

DOI: https://doi.org/10.14746/i.2013.22.15

Abstract


Medialized way of perceiving and continual stuffing of reality with moving images have substantial impact on viewer’s perception, and thus on the interpretation of cinematic work. We cannot create contemporary cinema without understanding changes that the film and audiovisual audiences currently undergo. Contemporary audience has become nomadic more now than ever, and the spectator takes part in a grand spectacle that shapes their identity.

Keywords


Viewer; perception; film; television; interlocutor; audience; cinema; film production; media; digitalisation; interactivity; ilusion; screen; perceiving; reception

Full Text:

References


W. Godzic, Rozumieć telewizję, zrozumieć widza, w: W świecie mediów, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Rabid, Kraków 2001, s. 39.

A. Jackiewicz, Antropologia filmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 253.

Z. Czeczot-Gawrak, Współczesna francuska teoria filmu, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 137.

A. Helman, Widz kinowy – istota nieznana, w: Film i audiowizualność w kulturze Zagadnienia i wybór tekstów, cz. 2, oprac. J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, red. S. Kuśmierczyk, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002.

W. Godzic, Cyfrowy film i analogowy widz, „Kino” 1998, nr 12, s. 42.

I. Kokoszka, 20 pytań do... Zygmunta Baumana [online], [dostęp: 1 października 2013].

A. Gwóźdź, Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933, UŚ, Katowice 1990, s. 129.

W. Benjamin, Gesammelte Schrifen – Suplement II, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987.

Ł. Demby, Poza rzeczywistością. Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej, Rabid, Kraków 2002, s. 139.

E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1970.

A. Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2007, s. 174.

R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001, s. 43.

J. Chyłkiewicz, Akupunktura rozumu, „Newsweek Polska” 2008, nr 1, s. 85.

P. Zawojski, Ciało, jako interfejs. O kilku (nie)przypadkowych sytuacjach, w których staję się (współ)twórcą [online], http://www.zawojski. com/2006/04/19/cialo-jako-interfejs-o-kilku--nieprzypadkowych-sytuacjach-w-ktorych-staje--sie-wspoltworca/ [dostęp: 9 września 2013].

T. Sobolewski, Kino jest psychoanalizą, „Gazeta Wyborcza” 2008, 5 stycznia, s. 14.

M. McLuhan, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Różalska, J. Stokłosa, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 333.

Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wolumin, Poznań 2002, s. 16.

B. Brzozowska, Gen X. Pokolenie konsumentów, Rabid, Kraków 2005, s. 29.

A. Krzyżaniak-Gumowska, Pokolenie Klapki, „Newsweek Polska” 2013, nr 22, s. 16–17.

M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1997, s. 60.

W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 474.

F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997, s. 212.

R. Kluszczyński, Artystyczno-kulturowe znaczenie Internetu, w: W świecie mediów, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Rabid, Kraków 2001, s. 69.

A. Friedberg, Koniec kina – multimedia i zmiana technologiczna, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 35–36, s. 43.

K. Prajzner, Narracja na rozstajnych ścieżkach. O konflikcie między narracją linearną a interaktywnością, w: Film – fabryka emocji, red. K. Klejsa, T. Kłys, Rabid, Kraków 2003, s. 139.

J.D. Bolter, Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, Erlbaum, New York 1991.

G. Weinbren, Kino interaktywne, czyli podróż zastępcza, „Kino” 1999, nr 5.

A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków 2004, s. 8.

W. Benjamin, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.

S. Kracauer, Teoria flmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein. WAiF, Warszawa 1975.

S. Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe: the Passing of Mass Utopia in East and West, MIT Press, London–Cambridge 2000.

U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Znak, Kraków 1996.

M. McLuhan, Zrozumieć media: prze-dłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, WNT, Warszawa 2004.

Z. Rybczyński, Uwolnić się od rzeczywistości, w: Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, część 2, oprac. J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, red. S. Kuśmierczyk, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002, s. 433.

Ih. Elsaesser, Kino cyfrowe, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 35–36, s. 72.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 191 PDF (Język Polski) - 388

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015