Muzy w intymnym świetle. O przemianach w sztuce Odwilży i Października
PDF

Słowa kluczowe

history of modern art
aesthetics
poetics
Polish art of the 1950s.
literature
poetry
drama
novel
film
music
peinture
sculpture
Man
existentialism
individual
intimacy
interdisciplinary
comparative reflexion on arts
socialist realism
Październik'56
odwilż
socrealizm

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2009). Muzy w intymnym świetle. O przemianach w sztuce Odwilży i Października. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 169–179. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.13

Abstrakt

Muses in the intimate light. Transformation of Arts in the Years of “Thaw” and “Polish October 56”

The study assesses the changing nature of the Polish art in the period of liberalization after Stalin’s death. It includes detailed analysis of various (social, political, philosophical and especially aesthetic) implications for important issues such as: poetry, drama, cinema, peinture, sculpture, song, popular culture etc.

Marek Hendrykowski provides case studies that lead to alternative ways of viewing current conceptual frameworks of aesthetics and its consequences for interdisciplinary reflexion on arts.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.13
PDF

Bibliografia

Praca zbiorowa pt. Odwilż.Poznań, Muzeum Narodowe 1966, z okazji wystawy zatytułowanej „Odwilż", której pomysłodawcą i kuratorem był historyk sztuki, prof. Piotr Piotrowski z UAM.

P. Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu Odwilży, Poznań 2006.

M. Hendrykowski, Komeda, Poznań 2009.

S. Eisenstein, Dickens, Griffith i my, przeł. I. Piotrowska, w: Wybór pism, wybór, wstęp i redakcja Reginy Dreyer, Warszawa 1959.

S. Eisenstein, W zbliżeniu, przeł. M. Kumorek, w: Wybór pism, wybór, wstęp i redakcja Reginy Dreyer, Warszawa 1959.