Marginalia kultury: o obrazach ciąży i ich znaczeniach w kulturze doświadczenia potocznego
PDF

Słowa kluczowe

pregnancy
image
public discourse
common cultural experience

Jak cytować

Kloch, Z. (2009). Marginalia kultury: o obrazach ciąży i ich znaczeniach w kulturze doświadczenia potocznego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 313–321. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.24

Abstrakt

On the Margins of Culture: Images of Pregnancy and their Meanings in the Culture of Daily Experience

This essay describes meanings attributed to images of pregnancy in contemporary culture, to their idiomatic expressions and to fashions associated with pregnancy. It considers also semiotic and sociological contexts that are being modeled through these meanings. Pregnancy appears then as a symbol of prevailing values, a sign of social standing and ideological convictions. This essay contributes to the understanding and explanation of how meanings are formed in the culture of daily experience.

https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.24
PDF

Bibliografia

J. Łotman, Semiosfiera. Kultura i wzryw. Wnutri mysjajuszczich mirow. Stati, issledowanija, zmietki, Sankt-Pietierburg, 2000.

F. Znaniecki,Wartości jako produkty kulturowe. Wybór pism, w: J. Szacki, Znaniecki,Warszawa 1986.

M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp J. Topolski,Warszawa 1977.

S. Żółkiewski. S. Żółkiewski, Kultura, socjologia, semiotyka literacka. Studia, Warszawa 1979.

http://www.mikolaj.org.pl.

S. Żeromski, Dzieje grzechu,Warszawa 1970, t. 1, s. 216.

A. van Gennep,Obrzędy przejęcia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.

B.Malinowski, Aborygeni australijscy. Socjologiczne studium rodziny, przeł. K. Olechnicki, T. Szudelak i W.Adamek,Warszawa 2002, s. 32 i n.

U. Eco,Historia piękna, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005.

M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant i K.Matuszewski, wstęp T. Komendant, Warszawa 1955, s. 482 i n.

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/2001/4/ 01.04.11.x.html oraz www.janeausten.co.uk

W. Kopaliński, Encyklopedia „drugiej płci”, Warszawa 20012.

Woodstock po 25 latach (tekst P. Bratkowski, zdjęcia K.Miller), „Gazeta Magazyn”, nr 35 (79), dodatek do: „Gazeta Wyborcza” 1994 (2 września), nr 204 (1598).

G. Brzozowicz, Jeszcze o Woodstock, „Gazeta Wyborcza” 1994 (1 września), nr 203 (1587), s. 7.

P. Szukalski, Płodność i urodzenia pozamałżeńskie, Łódź 2001, s. 19 („Prace Instytutu Ekonomii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego”).

I. Kotowska, Zastosowanie modelu LIPRO do prognozowania ludności Polski do roku 2050,Warszawa 1991, s. 95.

B. Radzikowska, Płodność w Polsce w kontekście przejęcia demograficznego. Modelowanie i prognozowanie, Wrocław 1995.

Dziecko też produkt (tekst A. Chądzynska), „Przekrój” 2007 (31 maj), nr 22–23 / 3232, s. 47.

D. Sperber, Le symbolisme en general, Paris 1974.

http://www.slowohonoru.com.

http://zyciegwiazd.onet.pl (download 29.01.2008).

A. Piotrowski, Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki oraz Lęk przed Europą w polskim dyskursie katolickim, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, pod red. A. Czyżewskiego, S. Kowalskiego i A. Piotrowskiego, Kraków 1997.

Skąd wziąć brzuszki,„Metro” 2007 (6–8 lipca: piątek–niedziela), s. 1.

J. Solska. Po co nam te dzieci?, „Polityka” 2007 (wrzesień), nr 36 (2619), s. 30.

P. Agrawal, Współżycie w ciąży; J.E. Brody, Obalanie mitów ciążowych, 24.08.2007.

http://dzieko.onet.pl

A. Eisenberg, H.M.Mulloff, W oczekiwaniu na dziecko, Poznań 2007.

S.Hoppus, Rock Star Momma.The Hip guide to looping gorgeous trouth all nine months and beyond, New York i in. 2007.

Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i diakonów, do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia (25 III 1995, s. 25 oraz Encyklika Papieża Pawła VI Humane Vitae, w: U źródeł moralnych w dziedzinie przekazywania życia,Warszawa 2000.

M. Foucault, Historia seksualności.