Róża Wojciecha Smarzowskiego – portret miłości kulturowo zakorzenionej
PDF

Słowa kluczowe

Wojciech Smarzowski
Róża
romantic love
melodrama
Polish historical film
miłość romantyczna
melodramat
polski film historyczny
Mazury

Jak cytować

Szpulak, A. (2015). Róża Wojciecha Smarzowskiego – portret miłości kulturowo zakorzenionej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 107–118. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.09

Abstrakt

Róża by Wojciech Smarzowski: Portrait of a Culturally Rooted Love

The article presents an interpretation of the love story in Wojciech Smarzowski’s film Róża (2011) in the context of references to culture deeply rooted in the European tradition of representing this theme. It indicates the melodramatic elements presented in this film, as well as the leading role of the myth of romantic love in creating this thread. Clearly visible is a male perspective view of reality in Smarzowski’s film.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.09
PDF

Bibliografia

Rozmowa z Wojtkiem Smarzowskim, reżyserem filmu „Róża”. Rozmawiał Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza” [online], 13 czerwca 2011 [dostęp: 12 lutego 2015], <http://wyborcza.pl/1,75475,9770704,Rozmowa_z_Wojtkiem_Smarzowskim__rezyserem_filmu__Roza_.html>.

A. Morstin, Mocne filmy i głębokie kompleksy. „Róża” Wojtka Smarzowskiego wobec „Jak być kochaną” Wojciecha J. Hasa, „Kwartalnik Filmowy”, nr 77–78, 2012, s. 206.

M. Piwińska, Miłość, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. A. Kowalczykowa, J. Bachórz, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 546.

P. Loti, Zjawa Wschodu, tłum. H. Lipszycówna, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa 1925, s. 22.

C.K. Norwid, W pamiętniku, w. 74–75.

T. Sobolewski, Wybitny film „Róża”. Pole minowe historii, „Gazeta Wyborcza” 2 lutego 2012, nr 27, s. 10.

Dunin, Szczawińska, Wiśniewska: Pan Tadeusz na Mazurach. Rozmawiają Kinga Dunin, Weronika Szczawińska i Agnieszka Wiśniewska, „Krytyka Polityczna” [online], 7 marca 2012 [dostęp: 17 lutego 2015], <http://www.krytykapolityczna.pl/en/artykuly/serwis-kulturalny/20130710/dunin-szczawinska-wisniewska-pan-tadeusz-na-mazurach>.

Wiciokrzew. J. Gorecka-Kalita, Wstęp, w: Tristan i Izolda, Ossolineum, Wrocław 2006, s. VI.

N. Leman, Motyw miłości po śmierci – czyli co literatura zawdzięcza Celtom. Garść subiektywnych uwag na marginesie literatury światowej (w: Miłość romantyczna jako fi gura wyobraźni, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009, s. 63–78).