Metodologia nowej historii filmu
PDF

Słowa kluczowe

film history
new film history
film theory
film studies methodology

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2015). Metodologia nowej historii filmu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 311–316. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.29

Abstrakt

Methodology of New Film History

The article deals with the specifi city of modern historiographic methods used by film historians connected with the worldwide formation labeled New Film History that started in the mid-1980s. The main thesis focuses on notions associated with a variety of historical sources, re-visions that contradict classic film history and the importance of close-readings including the cultural contexts of the film as art, as well as a medium of audiovisual communication.

 

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.29
PDF

Bibliografia

M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, hasło: nouvelle histoire, Ars Nova, Poznań 1994, s. 196.

P. Rotha, The Film Till Now, Vision Press, London 1949.

L. Jacobs, The Rise of the American Film, Harcourt, Brace, New York 1939.

G. Sadoul, Histoire générale du cinéma, Flammarion, Paris 1946–1949.

S. Kracauer, From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film, Dobson, London 1947.

L.H. Eisner, L’Ecran Démoniaque, André Bonne, Paris 1952.

J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, t. 2: 1918–1928, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1956; t. 3: 1928–1933, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1959; t. 4: 1934–1939, Filmowa AgencjaWydawnicza, Warszawa 1969.

J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, t. 3: 1928–1933, s. 394–402.

R.C. Allen, D. Gomery, Film History: Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1985.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.