Praca nad rolą - Ryszard III*
PDF

Słowa kluczowe

actor
stage role
director
William Shakespeare
translation

Jak cytować

KAŁUŻYŃSKI, M. (2016). Praca nad rolą - Ryszard III*. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 211–230. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.17.

Abstrakt

Working on the role –Richard III 

The author describes the contexts for working on the title role of Shakespeares Richard III. He points to specific stages in working on the role: familiarising oneself with the original text and associated literature (research), creating the character (concealing intentions, plans and emotions from other characters in the play, the characters internal struggle, perceiving psychological truths); developing
relationships with the director and other actors; the use of scenography, costumes, lighting and music to create characters for the stage, considering the meaning of translation and rapport with the audience.

https://doi.org/10.14746/i.2016.28.17.
PDF

Bibliografia

Bidwell G., 1974, Diabelski pomiot, Katowice.

Fluchere H., 1965, Szekspir dramaturg elżbietański, Warszawa.

Kendall P.M., 1980, Ryszard III, Warszawa.

Kott J., 1965, Szekspir współczesny, Warszawa.

Shakespeare W., 1996, Król Ryszard III, przeł. S. Barańczak, Poznań.

Shakespeare W., 2000, Ryszard III, przeł. M. Słomczyński, Warszawa.

Tischner J., 1990, Filozofia dramatu, Paris.

Zbierski H., 1988, William Shakespeare, Warszawa.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.