Ukryte kamery Stanisława Barei
PDF

Słowa kluczowe

candid camera
Stanisław Bareja
Allen Funt
TV show
ethics
psychology
laughing
sense of humor

Jak cytować

Pławuszewski, P. (2014). Ukryte kamery Stanisława Barei. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 179–188. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.17

Abstrakt

The article is the introduction to Stanisław Bareja’s master’s thesis Zagadnienia realizacji filmów z ukrytej kamery stanowiących część telewizyjnych programów rozrywkowych [Candid camera filmmaking for entertainment TV programs, 1974]. It points out the American background of the candid camera genre, like Allen Funt’s production, which started in 1948 [ABC], and specifies the main focus of Bareja’ thesis, e.g. multi-stage process of making candid camera clips for Polish TV and the mechanics of making audience laugh.
https://doi.org/10.14746/i.2014.23.17
PDF

Bibliografia

M. Replewicz, Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009, s. 161, 317.

J. Gruza, 40 lat minęło jak jeden dzień, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 131.

M. Loomis, Candid Camera, w: Encyclopedia of Television, vol. 1, ed. H. Newcomb, FitzroyDearborn, New York 2004, s. 443.

B. Yesil, Reel Pleasures: Exploring the Historical Roots of Media Voyeurism and Exhibitionism, “Counterblast: The e-Journal of Culture and Communication” 2001 (November), vol. 1, no. 1, s. 3 [online], <http://pdf.aminer.org/000/306/377/voyeurism_exhibitionism_and_privacy_on_the_internet.pdf>[dostęp: 2 lipca 2014].

S. Milgram, J. Sabini, Candid Camera, „Society” 1979, nr 16, s. 72–75.

PIK, Poezja i obyczaje, „Gazeta Robotnicza” 1972, nr 40, s. 7.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.