Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego w szkole podstawowej – rola nauczyciela i środowiska szkolnego w realizacji koncepcji inkluzji

Main Article Content

Monika Janicka

Abstrakt

The article presents the tenets of the inclusion concept and the ways as well as the problems concerned with its implementation. Special attention has been given to primary school-students with special educational needs in the language classroom. In the article results of a research project are presented. The project had two aims. The first was to elicit the level of implementation of the inclusion concept at Polish primary schools using the example of teaching foreign languages. The other aim was to sensitise the students of applied linguistics – future language teachers – to the challenges concerned with teaching languages to children with special educational needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Al-Khamisy, D. 2013. Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 2. Al-Khamisy, D. 2015. „System kształcenia nauczycieli jako generator inkluzji edukacyjnej” (w) Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i interpersonalne. Część I (red. A. Bałandynowicz, L. Pytka, T. Zacharuk). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, str. 13-26.
 3. Czopińska, M., Szumilas, E. 2015. Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/844/Model_wspolpracy_lokalnej.pdf [DW = 31.12.2016].
 4. Hattie, J. 2015. Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 5. Karpińska-Szaj, K. 2011. „Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych: nauczanie języków obcych”. Neofilolog, 36: 59-72.
 6. Karpińska-Szaj, K. 2013. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Łobocki, M. 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 8. Pachowicz, M. 2011. „Kształcenie integracyjne – moda czy krok milowy edukacji w Polsce” (w) Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (red. Z. Gajdzica). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, str. 124 131.
 9. Pertek, A., Scheler, S. 2016. Inklusions-Material. Klasse 5-10. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
 10. Reich, K. 2014. Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
 11. Scruggs, T., Mastropieri, M. A., McDuffie, K. 2007. „Co-Teaching in Inclusive Classrooms: A Metasynthesis of Qualitative Research”. Exceptional Children, 73(4): 392-416. http://www.schoolturnaroundsupport.org/sites/default/files/resources/Scrugg_2007.pdf [DW = 31.12.2016].
 12. Seredyńska, A. 2013. „Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela”. Pedagogika Społeczna, 4(50): 99-112.
 13. Szumski, G. 2011. „Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej” (w) Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (red. Z. Gajdzica). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, str. 13-23.
 14. Warnock, M. 1978. Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. London: Her Majesty´s Stationery Office. http://www.educationengland.org.uk/documents/ warnock/warnock1978.html [DW = 31.12.2016].
 15. Zaremba, L. 2015. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE i sposoby ich zaspokajania. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/671/identyfikowanie+spe_spr.pdf [DW = 31.12.2016].