USE YOUR HEAD TO MAKE LEARNING BY HEART EASY, CZYLI O IDIOMACH Z PUNKTU WIDZENIA LINGWISTYKI KOGNITYWNEJ

Main Article Content

Aleksandra Szudy-Sojak

Abstrakt

The aim of the article is to focus on the cognitive mechanisms that motivate the meanings of idioms as presented by Zoltán Kövesces. Contrary to traditional view, according to which an idiom is an expression whose overall meaning differs from the meanings of its constituents, cognitive linguistics claims that the meaning of a large number of idioms is not arbitrary but motivated. It rejects the “dead metaphor” perspective in favour of underlining relations between domains. The approach, which underlines the embodied aspects of language and cognition, appears tempting in particular in relation to body-related idioms. Metaphorical awareness can play a role of comprehensible input in learning idiomatic language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Black, Max. «Jeszcze o metaforze». Przekł. Maria Bożenna Fedewicz wg: M. Black, «More about metaphor» (w) Metaphor and thought (red. A. Ortony). New York 1979. Warszawa; Wrocław: Instytut Badań Literackich PAN, 1983. Nadb. z: "Pamiętnik Literacki" 1983, z. 2.
 2. Croft, W. D.,Cruse, A. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Dakowska, M. 1997. «Koncepcje kognitywne a modelowanie akwizycji języków obcych» (w) Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce (red. F. Grucza, M. Dakowska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 99 -111.
 4. Dakowska, M. 2001. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.
 5. Edge, J., Garton, S. 2009. From Experience to Knowledge in ELT. Oxford: Oxford University Press.
 6. Ellis, R. 1985. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 7. Komorowska. H. 2005. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 8. Kövesces, Z. 2002. Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 9. Krzeszowski, T. 1997. «O znaczeniu przymiotnika kognitywny». (w) Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce (red. F. Grucza, M. Dakowska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 99 -111.
 10. Lakoff, G., Johnson M. 1988. Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW.
 11. Langacker, R. 2008. «Cognitive Grammar as a basis for language instruction» (w) Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition (red. P. Robinson, N. Ellis). New York/ London: Routledge.
 12. Laskowski, M. 2005. «Założenia integracyjne językoznawstwa kognitywnego – implikacje glottodydaktyczne». Neofilolog 27: 89-95.
 13. McLaughlin, B. 1987. Theories of Second Language Learning. London: Edward Arnold.
 14. Piątkowska, K. 2005. «Nauczanie angielskich przyimków zgodnie z założeniami językoznawstwa kognitywnego». Neofilolog 26: 44-51.
 15. Seidle, J., McMordie, W. 1978. English Idioms and how to Use them. Oxford: Oxford University Press.
 16. Skrzypczak, W. 1994. Communicative Skills and Beyond. Toruń: UMK.
 17. Skrzypczak, W. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in Eng-lish. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 18. Szudy-Sojak, A. 2014. „Skuteczność nauczania polisemicznych wyrazów związanych z częściami ciała zgodnie z zasadami lingwistyki kognitywnej”. Lingwistyka Stosowana 9: 151-170. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/12255677/Lingwistyka+Stosowana+9+Aleksandra+Szudy-Sojak.pdf
 19. Tabakowska, E. (red.) 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: TAiWPN Universitas.
 20. Turewicz, K. 2000. Applicability of Cognitive Grammar as a Foundation of Pedagogical/ Reference Grammar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.