Nauczanie języków obcych uczniów z zespołem Aspergera
PDF

Słowa kluczowe

Zespół Aspergera
nauczanie języka obcego
uczenie się
wymagania wobec nauczyciela JO

Jak cytować

Kolera, M. . (2011). Nauczanie języków obcych uczniów z zespołem Aspergera. Neofilolog, (36), 187–201. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.13

Abstrakt

The paper presents an overview of issues pertaining to teaching foreign languages to pupils with Asperger syndrome at school. Following a brief background to the impairments, it proceeds to discuss the significance of learning foreign languages by pupils with Asperger syndrome as it can lead to beneficial effects on their overall development. The article also analyses the profile of attitudes, knowledge and skills of foreign language teachers working with Asperger syndrome learners. The paper finishes with an attempt to depict the main difficulties that Asperger syndrome pupils and their teachers face during foreign language classes and to present strategies for intervention.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.13
PDF

Bibliografia

Attwood, T. 2006. Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Attwood, T. 2007. „Zespół Aspergera i jego leczenie”, w: Kutscher, M. L., Attwood, T. i Wolff, R. R. (red.). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K. E. Liber. 127-152.

Baso, F. 2008. Children with Asperger’s Syndrome in primary school: difficulties with foreign language learning. http://hilarymccoll.co.uk/resources/FabriziaBaso.pdf.

Besnard, C. 2008. Can High Functioning Autistic Children Learn More Than One Lan-guage? http://www.cmcgc.com/Media/HANDOUTS/081022/070.pdf

Department for Education and Skills i North West Regional Special Educational Needs Partnership. 2004. Children with autism: strategies for accessing the curricu-lum: modern foreign languages. http://www.teachernet.gov.uk/_doc/6701/ modern%20foreign%20languages.pdf

Główny Urząd Statystyczny. 2008. Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2007/2008. Warszawa: Informacje i opracowania statystyczne. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PUBL_wz_oswiata_wychowanie_2007-2008r.pdf

Główny Urząd Statystyczny. 2010. Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2009/2010. Warszawa: Informacje i opracowania statystyczne. http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf

Jennings, P. A. i Greenberg, M. T. 2009. „The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Students and Classroom Outcomes”. Review of Educational Research (79) 1. 491-525.

Karpińska-Szaj, K. 2005. „Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych”, w: Karpińska-Szaj, K. (red.). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM. 179-188.

Kummant, M. 2008. Raport. Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-2008. Warszawa: Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPPP. ftp://ftp.cmppp.edu.pl/cmppp_e-books/raport%20%205%20letni%20na% 20stron%EA.pdf

Kurcz, I. 2005. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lumsden, J. 2009. „Modern Languages and Autism”. Scottish Languages Review 19. 13-20.

Matczak, A. 2007. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Młynarska, M. 2008. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pisula, E. 2008. „Dziecko z zespołem Aspergera”, w: Cytowska, B., Winczura, B. i Stawarski, A. (red.). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 375-387.

Rose, K. R. i Kasper, G. (red.). 2001. Pragmatics in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, N. V. i Tsimpli, I. M. 1995. The mind of a savant: language learning and mod-ularity. Oxford: Basil Blackwell.

Święcicka, J. 2010. „Nieproste życie z Aspergerem (cz. 1)”. Psychologia w szkole 1. 92-98.

Winter, M. 2006. Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Frasz-ka Edukacyjna.

Wire, V. 2002. Learning a second language — everyone’s right or not right for everyone. http://www.languageswithoutlimits.co.uk/autism.html

Wire, V. 2005. „Autistic Spectrum Disorders and learning foreign languages”. Support for Learning (20)3. 123-128.

Zawadzka-Bartnik, E. 2010. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.