Nr 36 (2011): Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych
Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych

pod redakcją Katarzyny Karpińskiej-Szaj

Pełny numer
PDF

Słowo wstępne

Katarzyna Karpińska-Szaj
5-6
Słowo wstępne
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.1
PDF

UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W KONTEKŚCIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

Katarzyna Karpińska-Szaj
67-80
Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych: nauczanie języków obcych
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.6
PDF
Kazimiera Krakowiak
81-98
Głuchoniemi czy wielojęzyczni?Problemy osób z uszkodzonym słuchem w przyswajaniu języka
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.7
PDF
Ewa Domagała-Zyśk
99-119
Kompetencje uczniów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.8
PDF
Anita Buczek-Zawiła
120-136
Niewidomy student anglistyki i jego wykładowca: potrzeby, wyzwania, techniki
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.9
PDF
Małgorzata Burzyńska
137-156
Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.10
PDF
Anna Płaksej
157-171
Rola biostymulacji mózgu w uczeniu się języka angielskiego przez nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.11
PDF
Małgorzata Bielicka
173-185
Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.12
PDF
Małgorzata Kolera
187-201
Nauczanie języków obcych uczniów z zespołem Aspergera
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.13
PDF
Tomasz Róg
203-213
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u ucznia z zespołem Aspergera
https://doi.org/10.14746/n.2011.36.14
PDF