Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
PDF

Słowa kluczowe

niepełnosprawność intelektualna
wspomaganie ucznia

Jak cytować

Burzyńska, M. . (2011). Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). Neofilolog, (36), 137–156. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.10

Abstrakt

The paper is an attempt to present an overall approach to special educa-tional needs as revealed by children with mild intellectual disability in the course of learning a foreign language. It presents the results of an action re-search study conducted among primary special school pupils. The research aimed at identifying the possible range of basic skills involved in learning a foreign language, and in addition, determining the degree to which the for-eign language stimulates the use of the mother tongue by those children. The paper also presents the limitations on the therapeutic aspects of teach-ing foreign languages to learners afflicted by intellectual disability.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.10
PDF

Bibliografia

Bałachowicz, J. i Paluszewski, J. (red). 1995. Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

Cunningham, C. C. 1991. „Spojrzenie ponad patologię. Obecne tendencje w pedagogice specjalnej”. Roczniki Pedagogiki Specjalnej t. 2. 23-37.

Karpińska-Szaj, K. 2006a. „Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy”. Scripta Neophililogica Posnaniensia, (red. S. Puppel) t. VIII. 49-58.

Karpińska-Szaj, K. 2006b. „Integracyjna koncepcja nauki języka obcego na potrzeby uczniów z niedoborami języka pierwszego”, w: Krieger-Knieja, J. i Paprocka-Piotrowska U. (red.). Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 56-63.

Obuchowska I. 1991. „Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim”, w: Obuchowska, I. (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP. 199-237.

Rakowska, A. 2003. Język – komunikacja – niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wojciechowski, F. 2001. „Potrzeby specjalne i ich aplikacje w myśli pedagogicznej Prof. A. Hulka”, w: Dryżałowska, G. (red.). Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka. Materiały z ogólnopolskie konferencji naukowej, Warszawa 24-25 maja 1999 r. Warszawa: Żak. 45-57.

Zigler, E., Balla, D. i Hodapp, R. 1984. „On the definition and classification of mental retardation”. American Journal of Mental Deficiency vol. 89, 3. 215-230.

Zigler, E. i Hodapp, R. M. 1986. Understanding Mental Retardation. London: Cam-bridge University.