Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym
PDF

Słowa kluczowe

studium przypadku
uczeń niepełnosprawny
mózgowe porażenie dziecięce
kształcenie językowe

Jak cytować

Bielicka, M. . (2011). Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neofilolog, (36), 173–185. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.12

Abstrakt

The paper is a case study of a disabled student (cerebral palsy). The in-formation about the student was obtained from the interviews with him as well as his parents and teachers, school documents and a narration study which involved three psychologists. The main research questions focused on the difficulties which disabled students come across during their education. The research also addressed such issues as the role of the surroundings in the education of the disabled as well as the reasons be-hind the choice of philological studies by a disabled person.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.12
PDF

Bibliografia

Jakoniuk-Diallo, A., Kubiak, H. 2010. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Warszawa: Difin SA.

Łobocki, M. 2009. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Michałowicz, R. 2001. Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa: PZWL.

Obuchowska, I. 2001. „Adolescencja” w: Harwas-Napierała, B., Trempała, J. Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. 163-201.

Palka, S. 2010. Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Pedagogika GWP.

Stefańska-Klar, R. 2001. „Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny” w Harwas-Napierała, B., Trempała, J. Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. 130-162.

Trzebiński, J. 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Psychologiczne.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A. 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AVALON.

Zaręba, E. 1998 „Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice” w Palka, S. (red.) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 43-54.

Zimbardo, P.-G. 1999. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN