Indywidualizacja w polskiej dydaktyce języków obcych okresu 1919-1939
PDF

Słowa kluczowe

indywidualizacja nauczania
metody
praca zespołowa
plan daltoński
uczenie się pod kierunkiem

Jak cytować

Maria Harbig, A. . (2011). Indywidualizacja w polskiej dydaktyce języków obcych okresu 1919-1939. Neofilolog, (36), 21–36. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.3

Abstrakt

Attempts at individualisation in teaching appeared in the Polish didactics for foreign languages during the interwar period following the influence of the „new school” concept, as propagated by the reformation move-ments in American and European education. On the basis of teaching curriculums, practical reports and theoretical contemplations from the years 1919-1939, the article shows the way the then contemporary teach-ers of foreign languages understood the notion of individualisation, their arguments for its necessity and also the ways the were trying to adapt the new individualising methods of work and forms of organising lessons for their home environment.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.3
PDF

Bibliografia

Arnold-Russocka, M. 1933. „Próba uczenia się pod kierunkiem języka francuskiego”. Neofilolog 4. 221-222.

Bereźnicki, F. 1999. Hasła „nowej szkoły” w dydaktyce Drugiej Rzeczpospolitej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ciesielska-Borowska, S. 1930. Język francuski. Zarys metodyczno-dydaktyczny. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.

Ciesielska-Borkowska, S. 1932. „Słownik i jego zastosowanie”. Neofilolog 2. 57-64.

Czerny, Z. /1934-1937/. „Dydaktyka języków nowożytnych”, w: Łempicki, S. i in. (red.). Encyklopedia wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia. 331-377.

Dobrowolski, S. 1934. System klasowy i system pracowniany. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Dobrowolski, S. 1964. „Plan daltoński”, w: Okoń, W. (red.). Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1960. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Friedländer, M. 1935. Lektura obcojęzyczna w szkole średniej. Szkic metodyczny. Kraków: Gebethner i Wolff.

Iwan, K. 1975. Polska myśl glottodydaktyczna okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Jakóbiec, J. 1928. Podstawowe wskazania dydaktyczne. Kraków: Gebethner i Wolff.

Jakóbiec, J. 1930. „Nauczanie języków obcych w systemie daltońskim”. Neofilolog 1. 13-24.

Jungman, F. 1933. „Uczenie się pod kierunkiem a języki nowożytne”. Neofilolog 2. 99-108.

Kubica, S. 1933. „Nauczanie języka niemieckiego metodą lektury ekstensywnej”. Neofilolog 4. 211-216.

Lubelski, S. 1937. „Praca zespołowa w nauczaniu języka niemieckiego”. Neofilolog 2. 97-110.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 1937. Program nauki w liceum ogólnokształcącym. Wydział humanistyczny (Projekt). Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.

Mirski, J. 1934. Uwagi metodyczne o nauce języka niemieckiego w nowym gimnazjum. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.

Pachucka, R. 1930. „Z doświadczeń próby nauczania języków obcych w systemie daltońskim”. Neofilolog 1. 91-92.

Prejbisz, A. (red.). 1962. Z problematyki nauczania języków obcych. Wybór artykułów z „Księgi Pamiątkowej I Zjazdu Neofilologów” (1929) i z „Neofilologa” (1930-1939). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Semil, E. 1930. „Nauka języków obcych w systemie daltońskim”. Neofilolog 2. 158-172.