Trudności grafomotoryczne ucznia wyzwaniem dla nauczycieli języka obcego
PDF

Słowa kluczowe

zaburzenia rozwojowe
grafomotoryka
szkoła podstawowa

Jak cytować

Domagała, A. ., & Mirecka, U. . (2011). Trudności grafomotoryczne ucznia wyzwaniem dla nauczycieli języka obcego. Neofilolog, (36), 229–241. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.16

Abstrakt

The paper presents the results of studies on graphomotor skills and indi-cates the phenomena that may adversely affect the acquisition of know-ledge and school skills, including learning a foreign language. In the con-text of teaching foreign languages, graphomotor difficulties were related to the skill of writing and in particular to the graphic level of handwriting. Emphasis was also laid on graphic problems discovered in the course of qualitative analysis, which can be found also at the level of spelling, since their occurrence may especially hinder learning a new language.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.16
PDF

Bibliografia

Ajuriaguerra de J., Skala Dysgraficzna. Tłum. B. Borysowicz (maszynopis).

Bogdanowicz, M. 1991. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Bogdanowicz, M. 1992. Leworęczność u dzieci, Warszawa: WSiP.

Borysowicz, B., Fenczyn, J., Rosa R. 1991. „Próba zastosowania Skali Dysgrafii J. de Ajuriaguerry w warunkach polskich”. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 138. Prace Pedagogiczne XII. 145-159.

Dmochowska, M. 1979. Zanim dziecko zacznie pisać. Warszawa: WSiP.

Domagała, A., Mirecka, U. 2001. „Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji – możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym”. Logopedia 29. 151-167.

Domagała, A., Mirecka, U. 2009. „Handwriting in the computer age. Categories of description of products of graphomotor activities in children aged 7-13”. IATED. 2345-54.

Domagała, A., Mirecka, U. 2009. „Handwriting in the computer age. Develop-ment of graphomotor skills – a risk of dysgraphia”. IATED. 2338-2344.

Domagała, A., Mirecka, U. 2010. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat. Lublin: Wyd. UMCS.

Domagała, A., Mirecka, U. 2010. Profil sprawności grafomotorycznych. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Gąsowska, T., Pietrzak-Stępkowska, Z. 1994. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP.

Healey, J. M. 2003. Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych. Gdańsk: GWP.

Kopczyńska-Kaiser, M. 1984. „Praca nauczyciela z dziećmi wymagającymi pomocy w nauce czytania i pisania na terenie klasy”, w: Wasyluk-Kuś, H. (red.). Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP. 35-53.

Kostka-Szymańska, M., Krasowicz-Kupis, G., Pietras, I. 2009. „Przegląd narzędzi diagnostycznych do oceny czytania i pisania stosowanych w polskim poradnictwie”, w: Krasowicz-Kupis, G. (red.). Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Harmonia. 164-186.

Malendowicz, J. 1984. „Proces czytania i pisania i trudności w jego opanowaniu”, w: Wasyluk-Kuś, H. (red.). Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP. 17-34.

Nartowska, H. 1986. Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. Warszawa: WSiP.

Pietras, I. 2009. „Umiejętność pisania i możliwości jej diagnozowania”, w: Krasowicz-Kupis, G. (red.). Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Harmonia. 107-123.

Spionek, H. 1965. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.

Spionek, H. 1980. „Opóźnienia i dysharmonie rozwoju uczniów jako przyczyna ich trudności i niepowodzeń w nauce”, w: Hulek, A. (red.). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.

Wróbel, T. 1980. Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym. Warszawa: PWN.

Wróbel, T. 1985. Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP