Różnorodność cechą współczesnego świata
PDF

Słowa kluczowe

tolerancja
nietolerancja
różnorodność
inność
odmienność
indywidualizacja w nauczaniu

Jak cytować

Zawadzka-Bartnik, E. . (2011). Różnorodność cechą współczesnego świata. Neofilolog, (36), 9–19. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.2

Abstrakt

This paper deals with cultural, ethnic, religious, physical and mental diversi-ty as well with different preferences of value systems, lifestyles, etc. domi-nating in contemporary societies and presents the resulting educational im-plications. Because of the specificity of social perception, every single case of variation/strangeness triggers off the process of stigmatization/labelling, manifesting itself in intolerant, discriminating or even hostile behaviour. The paper indicates the negative influence of the so-called „hidden pro-gramme” of the school and emphasizes the need for increased educational efforts aimed at the formation of tolerant attitudes among students.

https://doi.org/10.14746/n.2011.36.2
PDF

Bibliografia

Czykwin, E. 1998. „Nauczyciel i szkoła jako płaszczyzna stygmatyzacji przedstawicieli mniejszości narodowych”, w: Prokopiuk, W. (red.) Rozwój nauczyciela w okresie transformacji. Białystok: Trans Humana.

Głowacka-Grajper, M. 2006. Dobry gość. Stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich, Warszawa: Wydawnictwo Prolog.

Górniewicz, J. 2000. „Problem tolerancji w kulturze pogranicza”, w: Gajda, J. O nowy humanizm w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kofta, M. 2007. „Psychologiczne pułapki relacji międzygrupowych: poza kategoryzacją społeczną i stereotypizacją”, w: Kielar-Turska, M. (red.) Żyć wspólnie, odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kowalik, S. 1999. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Nikitorowicz, J. 1995. Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. 2000. „Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej”, w: Pilch, T. (red.) O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa: ŻAK.

Nowakowska, E., Bojarska-Nowaczyk K. 2003. „Homo-fobie czyli czym jest homoseksualizm i co z tego wynika”. Polityka nr 32.

Pankowska, D. 2009. „Czego uczeń dowiaduje się w szkole o ludziach? Ukryty program szkoły”. Psychologia w Szkole, nr 1. Pilch, T. (red.) 2000. O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa: ŻAK.

Rusaczyk, M. 2006. „Szkoła jako płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych. Implikacja dla wielokulturowości”, w: Suświłlo, M. (red.) Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Sadowska, S. 2005. Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Akapit. Śliwa, E. 2004. „Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym.” Nowa Szkoła nr 6.

Świda-Ziemba, H. 2000. Obraz świata i bycia w świecie. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW. Uszyńska-Jarmoc, J. 2010. „Szkoła gubi diamenty”. Psychologia w szkole, nr 1.

Witkowski, L. 1997. Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: IBE.

Witkowski, L. 2007. Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: IBE.

Zawadzka-Bartnik, E. 2010. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuk-Łapińska, L. 1991. Problem tolerancji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.