Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyjne w świetle polskiej i brytyjskiej poprawności politycznej

Main Article Content

Iwona Dronia

Abstrakt

The main goal of this article is to describe the legal status and situation of disabled learners in Poland, the UK and in other European countries. The author wishes to analyze whether the trends advocated by the principles of Political Correctness (PC) have influenced the language used in the educational context, and, in particular, towards students of special education needs (SEN). The article attempts to demonstrate that neither English nor Polish are sufficiently polite in terms of describing, categorizing, evaluating or naming all the learners, who, owing to their mental or physical impairment, have Special Educational Needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Iwona Dronia, I. D. (1). Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyjne w świetle polskiej i brytyjskiej poprawności politycznej. Neofilolog, (33), 29-40. https://doi.org/10.14746/n.2009.33.4
Dział
KONCEPCJE

Bibliografia

 1. Allan, K. and K. Burridge. 1991. Language Used As Shield and Weapon. New York: Oxford University Press.
 2. Bańko, M. 2005. Słownik Peryfraz czyli wyrażeń omownych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Dąbrowska, A. 1993. Eufemizmy współczesnego języka polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. Dąbrowska, A. 2005. Słownik Eufemizmów Polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Grodziński, E. 1980. Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 6. Kita, M. 2005. Językowe rytuały grzecznościowe. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 7. Marcjanik, M. 2001. ”Etykieta językowa” w Współczesny język polski. Lublin: UMCS.
 8. Marcjanik, M. 2007. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. McMinn, J. 2006. Supporting Children with Speech and Language Impairment and Associated Difficulties. Continuum: London.
 10. Krasowicz-Kupis,G. i K. Wiejak. 2008. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R) w Praktyce Psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Mazińska, M. 2004. Polityka Edukacyjna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 12. Rees, N. 1994. The Politically Correct Phrasebook. What they say you can and cannot say in the 1990s. London: Bloomsbury.
 13. Rees, N. 2006. A Man about a Dog. Euphemisms & Other Examples of Verbal Squeamishness. London: Harper Collins Publishers.
 14. Rzeżnicka-Krupa J., „Językowy obraz niepełnosprawności (komunikat z badań)”. W: Integracja osób niepełnosprawnych, (red.) Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D., Wyd. UMCS, Lublin 2003, 87 – 88.
 15. Strong, J. and M. Flanagan. 2005. AD/HD For Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
 16. Waterhouse, S. 2000. A Positive Approach to Autism. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.
 17. Woodford, K. and G. Jackson (eds. et. al.) 2003. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Version 1.0 on CD-Rom based on the printed edition of Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Copenhagen: Cambridge University press.
 18. INNE:
 19. Smyth, B. “How do we meet the challenge of diversity?” in SCAN vol. 24 no.3 August 2005; http://www.schools.nsw.edu.au/media/downloads/schoolsweb/studentsupport/programs/disability/challenge.pdf DW 15.11.2007.
 20. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami
 21. The Disability and Discrimination Act (1995)
 22. Children Act (1989),
 23. The Education Act (1996)
 24. Special Education Needs Code of Practice (2001)