LE RÔLE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ DES TRADUCTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LA FORMATION LINGUISTIQUE DES ÉTUDIANTS EN PHILOLOGIE ROMANE
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

tłumaczenie dydaktyczne
interdyscyplinarność
filologia romańska
tłumaczenie zawodowe

Jak cytować

Chmiel-Bożek, H. (2020). LE RÔLE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ DES TRADUCTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LA FORMATION LINGUISTIQUE DES ÉTUDIANTS EN PHILOLOGIE ROMANE. Neofilolog, (55/1), 145–157. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.9

Abstrakt

Despite the growing number of academic publications discussing the advantages of translation for language learning, school teachers of French rarely use such exercises in their work with students, complaining mainly about lack of time and suitable teaching materials. Academic centres which educate future linguists offer more opportunities to use translation in practical French language classes. This article presents the opinions of students of Romance studies on the subject of translation in language learning after a semester of work with Janina Radej’s publication entitled “Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4” [French in translation. Grammar 1-4]. It was found that for students, translation is a new and attractive exercise that diversifies the language learning process. Despite the greater effort needed, students unanimously declared that they want to do this type of exercise. They recognised not only benefits in terms of linguistic improvement, but also the interdisciplinary value, since translation exercises in the language course also offer students preparation for classes in translation studies, and serve as a prelude for doing translations in the future.

https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.9
PDF (Français (France))

Bibliografia

Chen W. (2017), Réflexions sur le cours de traduction chinois-français dans le cadre du programme de français en licence à l’université chinoise. « Synergies Chine », no 12, 43-56.

Chmiel-Bożek H. (2019a), La traduction dans la didactique ou la didactique de la traduction — quelques réflexions sur les programmes universitaires en Pologne, (in :) Stanojević V., Vinaver-Ković M. (éds), Les études françaises aujourd’hui (2018) : interactions dans les sciences du langage interactions disciplinaires dans les études littéraires. Belgrade : Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade, 183-194.

Chmiel-Bożek H. (2019b), Miejsce dydaktyki przekładu w planach nauczania na kierunkach kształcących romanistów w polskich ośrodkach uniwersyteckich. « Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu », no 14, 399-415.

Delisle J. (1998), Le métalangage de l’enseignement de la traduction d’après les manuels, (in :) Delisle J., Lee-Jahnke H. (éds), Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa, 185-242.

Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M. (éds) (1999), Terminologie de la Traduction / Translation Terminology / Terminología de la Traducción / Terminologie der Übersetzung. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins.

Iluk J. (2008), Tłumaczyć czy nie tłumaczyć na lekcjach języka obcego. « Języki Obce w Szkole », no 5, 32-41.

Janowska I. (2016), Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych, (in :) Lipińska E., Seretny A. (éds), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Kraków: Księgarnia Akademicka, 37-53.

Jaroszewska A. (2014), O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków. « Języki Obce w Szkole », no 4, 52-66.

Jędrzejowska I. (2008), Tłumaczenie jako element motywujący w dydaktyce języków obcych, (in :) Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (éds), Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, vol. 2, 35-42.

Kodeniec K. (2019), Przekład jako forma mediacji językowej – między L1 i L2 w przestrzeni szkolnej. « Języki Obce w Szkole », no 1, 23-28.

Komorowska H. (1999), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa : WSiP.

Königs, F. G. (2000), Übersetzen im Deutschunterricht? Ja, aber anders!. « Fremdsprache Deutsch », no 23, 6-13.

Ladmiral J.-R. (2016), Didactique et traduction, (in :) Medhat-Lecocq H., Negga D., Szende T. (éds), Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation. Paris : Éditions des archives contemporaines, 1-19.

Lavault E. (1998), Fonctions de la traduction en didactique des langues. Apprendre une langue en apprenant à traduire. Paris : Didier.

Lipińska E., Seretny A. (2016), Przedmowa, (in :) Lipińska E., Seretny A. (éds), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Kraków: Księgarnia Akademicka, 9-10.

Lopriore L. (2006), À la recherche de la traduction perdue : la traduction dans la didactique des langues. « Études de linguistique appliquée », no 141, 85-94.

Medhat-Lecocq H. (2016), Enseigner/apprendre la traduction dans tous ses états, (in :) Medhat-Lecocq H., Negga D., Szende T. (éds), Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation. Paris : Éditions des archives contemporaines, 21-32.

Piotrowska M. (2016), Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck.

Płusa P. (2007), Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Radej J. (2014), Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 1. Warszawa: Preston Publishing.

Radej J. (2015), Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 2. Warszawa: Preston Publishing.

Radej J. (2016), Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 3. Warszawa: Preston Publishing.

Radej J. (2017), Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 4. Warszawa: Preston Publishing.

Scheffler P. (2013), Gramatyczne dryle tłumaczeniowe w nauczaniu języka angielskiego. « Języki Obce w Szkole », no 1, 82-87.

Szende T. (2016), Introduction. La cinquième compétence, (in :) Medhat-Lecocq H., Negga D., Szende T. (éds), Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation. Paris : Éditions des archives contemporaines, i-iv.

Tabakowska E. (2002), Tłumaczenie gramatyki czy przekład kultury?, (in :) Chłopicki W. (éds), Język a komunikacja 4: Język trzeciego tysiąclecia II. Kraków: Tertium, 71-80.

Tymoszuk K. (2007), Rola tłumaczeń w nauczaniu języków obcych w opinii nauczycieli z województwa lubelskiego na tle dyskusji europejskiej, (in :) Chodkiewicz H., Lewicki R. (éds), Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym. Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ, 41-51.

Wilczyńska W. (2010), Obszary badawcze glottodydaktyki. « Neofilolog », no 34, 21-35.

Wyszyński J. (1983), Funkcje tłumaczenia jako środka dydaktycznego. « Języki Obce w Szkole », no 2, 95-99.

SITOGRAPHIE

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interdisciplinaire/43668 [consulté le 30 mars 2020].