Le feedback est-il toujours motivant ? Les attitudes des bacheliers polonophones de classes bilingues envers la rétroaction corrective écrite
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

motywacja
feedback
ocenianie
nauka języków
ocenianie kształtujące
ocenianie pisania

Jak cytować

Lipińska, J. . (2021). Le feedback est-il toujours motivant ? Les attitudes des bacheliers polonophones de classes bilingues envers la rétroaction corrective écrite. Neofilolog, (56/1), 39–54. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.4

Abstrakt

Feedback is one of the key tools used to regulate the process of learning. In order to be effective, it must provide the students with accurate information and guidelines concerning their work by not only showing them mistakes, but also pointing out what they already know and giving advice to help them improve their skills. Poorly executed feedback may damage the students’ motivation instead of reinforcing it. Thus, it is important to know how students perceive different feedback techniques and how they react to them. To answer these questions, we led a research among Polish bilingual high school students learning French. We asked them about their preferences concerning feedback and about its perceived influence on their motivation. The results show students prefer detailed comments which show them positive and negative aspects of their work, without harming their self-esteem, i.e. by giving feedback in front of their peers. Such practices, according to students, have a beneficial effect on their motivation.

https://doi.org/10.14746/n.2021.56.1.4
PDF (Français (France))

Bibliografia

Allal L. (1991), Vers une pratique de l’évaluation formative. Bruxelles : De Boeck.

De Vecchi G. (2014), Évaluer sans dévaluer. Paris : Hachette.

Grangeat M. (2014), Connaître les principes de l’évaluation formative. Online : http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/evacodice [consulté 10/12/2019].

Guillemette F. (2004), Enseignement stratégique et autonomisation, (in :) Presseau A. (dir.), Intégrer l’enseignement stratégique dans sa classe. Montréal : La Chenelière, 141-162.

Łobocki M. (2009), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Niemierko, B. (1997), Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki. Warszawa : WSiP.

Noiroux K., Simons G. (2016), La correction de l’expression écrite en langue étrangère et son exploitation pédagogique. « Recherches en didactique des langues et des cultures » 13 (3). Online : http://journals.openedition.org/rdlc/1302 [consulté 18/12/2019].

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań glottody-daktycznych. Kraków : Avalon.

Autorzy:
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Neofilolog są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Neofilolog udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwaląją na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy:
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2017 r. pod następującymi warunkami:

- uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
- bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich opublikowanych tekstów prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.