WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W PRACY Z LEKTURAMI NA POZIOMIE A1/A2, CZYLI JAK MOŻNA KSZTAŁTOWAĆ SPRAWNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W NAUCZANIU ZDALNYM

Main Article Content

Marta Gierzyńska

Abstrakt

Refining reading comprehension skills is one of the basic tasks that students of foreign languages and their teachers face. Some of the texts offered in students’ books do not make pupils interested in the topic, motivated or encouraged enough to develop their reading comprehension ability. The reason is that these texts are compulsory students have to read them which thus makes the readings less interesting. Learning foreign languages essentially should be focused on their posterior use in extracurricular, personal and then occupational conditions. Since reading is necessary, then choosing simple books in a foreign language would be worth considering. Such texts may be perceived by the students differently from the compulsory readings in class. What is more, reading didactically adapted, longer literary texts and their proper reception will certainly be satisfying for the student. This article provides the reader with the examples of using simplified readings in the global and detailed text processing which, in turn, takes into account techniques such as pre-reading, while-reading and post-reading. Furthermore, the article presents the ideas of including Information and Communication Technologies in teaching which influences students’ engagement and allows the teacher to monitor their work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gierzyńska, M. (2021). WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W PRACY Z LEKTURAMI NA POZIOMIE A1/A2, CZYLI JAK MOŻNA KSZTAŁTOWAĆ SPRAWNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W NAUCZANIU ZDALNYM . Neofilolog, (57/2), 265-279. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Alexander C. (2010), LAMS in TESOL: Sketching Potential, (w:) Dalziel J., Alexander C., Krajka J. (red.), LAMS and learning design. Nicosia: University of Nicosia- Cassoulides Masterprinters, s. 59–81.
 2. Chłopek Z. (2016), Rozwijanie sprawności receptywnych w języku obcym. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 4–11.
 3. Chodkiewicz H. (1985), Kształtowanie sprawności czytania w języku obcym. Uczenie się zamierzone i niezamierzone. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 4. Chodkiewicz H. (1986), O sprawności czytania w nauczaniu języka obcego. Warszawa: WSIP.
 5. Chodkiewicz H. (2016a), Słuchanie i czytanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych: zarys problemu. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 11–17.
 6. Chodkiewicz H. (2016b), Szczególne miejsce czytania w nauce języka obcego. „Języki Obce w Szkole”, 4, s. 79–85.
 7. Czwartos B. (2008), Motywująca rola strategii antycypacji na lekcji języka obcego, (w:) Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (red.), Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, tom 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 23–35.
 8. Ehlers S. (2007), Übungen zum Leseverstehen, (w:) Bausch K. R., Christ H., Krumm H. J. (red.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: A. France Verlag, s. 287–292.
 9. Górecka J. (2008), Podcast jako przykład wykorzystania nowych technologii w dydaktyce języków obcych: motywowanie uczących się poprzez tworzenie spójnego i otwartego środowiska uczenia się, (w:) Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (red.), Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, tom 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, s. 87–96.
 10. Górecka, J. (2009), Korzystanie z internetowych zasobów a rozwijanie osobistej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu/uczeniu się na poziomie zaawansowanym. Kompetencje warsztatowe (w:) Pawlak M., Derenowski M., Wolski B. (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, s. 217–229.
 11. Horyśniak M. (2018), Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego, (w:) Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Stec M. (red.), Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 57–81.
 12. Janowska I. (2016), Rozwijanie językowych działań receptywnych w podejściu zadaniowym. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 32–39.
 13. Komorowska H. (1998), Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: WSiP.
 14. Krajka J. (2012), Web 2.0 online collaboration tools as environments for task-based writing instruction. “Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences”, 45 (2), s. 97–117.
 15. Krajka J., Białek K. (2021), O stylach dydaktycznych w edukacji zdalnej w teorii i praktyce z przykładami scenariuszy wykorzystanych w programie Teaching English in Poland. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 5–15.
 16. Krashen S. (1989), We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the Input Hypothesis. “The Modern Language Journal”, 73, s. 440–464.
 17. Kruszyńska A. (2018), Lekcje języka obcego online dla dzieci – analiza problemów, narzędzi oraz materiałów dydaktycznych, (w:) Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Stec M. (red.), Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 151–165.
 18. Pfeiffer W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 19. Pudo D. (2018), Rola literatury i mediów obcojęzycznych w kształtowaniu językowego Ja idealnego uczniów, (w:) Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Stec M. (red.), Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 103–119.
 20. Półtorak E. (2018), Nauczanie języków obcych w dobie nowoczesnych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, (w:) Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Stec M. (red.), Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 119–135.
 21. Roche J. (2012), Handbuch Mediendidaktik- Fremdsprachen. Ismaning: Hueber Verlag.
 22. Siek-Piskozub T., Wach A. (2008), Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego, (w:) Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Stec M. (red.), Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 143–155.
 23. Szałek M. (2004), Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: WARGOS.
 24. Williams M., Burden R. (1997), Motivation in language learning: a social constructivist approach. “Cahiers de l’APLIUT”, 3, s. 19–27.
 25. Żylińska M. (2010), Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 26. APLIKACJE I NARZĘDZIA
 27. https://en.actionbound.com/ [DW 14:04:2021]
 28. https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/komiksy/ [DW 14:04:2021]
 29. https://www.educandy.com/ [DW 14:04:2021]
 30. https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/ [DW 14:04:2021]
 31. https://hackmd.io/ [DW 14:04:2021]
 32. https://jamboard.google.com/ [DW 14:04:2021]
 33. https://kahoot.com/ [DW 14:04:2021]
 34. https://www.mentimeter.com/ [DW 14:04:2021]
 35. https://www.mindmeister.com/ [DW 14:04:2021]
 36. https://www.mindmup.com/ [DW 14:04:2021]
 37. https://www.mindomo.com/ [DW 14:04:2021]
 38. https://padlet.com/ [DW 14:04:2021]
 39. https://quizizz.com/ [DW 14:04:2021]
 40. https://quizlet.com/ [DW 14:04:2021]
 41. https://www.smilebox.com/maker/comic-maker/ [DW 14:04:2021]
 42. https://whiteboard.fi/ [DW 14:04:2021]
 43. https://wordwall.net/ [DW 14:04:2021]