Nr 57/2 (2021): Kształcenie językowe w dobie pandemii
Kształcenie językowe w dobie pandemii
Pełny numer
PDF

Wprowadzenie

Radosław Kucharczyk, Jarosław Krajka
181-183
WPROWADZENIE
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.1
PDF

Artykuły

Halina Widła
185-195
LE TÉLÉAPPRENTISSAGE DANS L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE : AVANT ET APRÈS LA PANDÉMIE
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.2
PDF (Français (France))
Yuliya Asotska-Wierzba
197-216
SYNCHRONOUS COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE WRITING OF THE PROPOSAL DURING THE PANDEMIC
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.3
PDF (English)
Agnieszka Jankowiak
217-235
ROLA CZYNNIKÓW AFEKTYWNYCH NA PRZYKŁADZIE STREFY KOMFORTU NA ZDALNYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.4
PDF
Krystian Kamiński
237-247
EMERGENCY ONLINE TEACHING DURING THE GLOBAL PANDEMIC – A REVIEW OF SELECTED CASES FROM INTERNATIONAL RESEARCH TO DATE
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.5
PDF (English)
Jolanta Sujecka-Zając
249-264
PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE RÉNOVÉE À L’ÉPOQUE DE LA PANDÉMIE : COMMENT PASSER DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ÉCRAN ?
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.6
PDF (Français (France))
Marta Gierzyńska
265-279
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W PRACY Z LEKTURAMI NA POZIOMIE A1/A2, CZYLI JAK MOŻNA KSZTAŁTOWAĆ SPRAWNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W NAUCZANIU ZDALNYM
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.7
PDF
Lucyna Krenz-Brzozowska, Hanka Błaszkowska
281-294
NAUCZANIE ZDALNE NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA – MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WYBOREM
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.8
PDF
Katarzyna Barbara Tymoszuk
295-310
PRZEDYSKUTUJMY TO NA FORUM – CZYLI O ZDALNYM ROZWIJANIU WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMPETENCJI TRANSLACYJNEJ
https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.9
PDF