ROLA CZYNNIKÓW AFEKTYWNYCH NA PRZYKŁADZIE STREFY KOMFORTU NA ZDALNYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH

Main Article Content

Agnieszka Jankowiak

Abstrakt

Affective factors are one of the two types of individual factors that influence success in the process of foreign language learning. They consist of personality traits, as well as positive and negative emotions. This emotional dichotomy is also reflected in the popular concept of comfort zone. The aim of this paper is to define the comfort zone in the context of distance learning language classes and to check if and how it is possible to implement this model in research in the field of glottodidactics. The results of empirical research on the perception and experience of the comfort zone during synchronous distance learning classes by philology students are presented and analyzed in order to draw conclusions on the impact of positive and negative emotions on the process and effects of the language distance learning. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowiak, A. (2021). ROLA CZYNNIKÓW AFEKTYWNYCH NA PRZYKŁADZIE STREFY KOMFORTU NA ZDALNYCH ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH. Neofilolog, (57/2), 217-235. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.4
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Biedroń A. (2019), Czynniki afektywne w teorii i badaniach nad zdolnościami językowymi, „Neofilolog”, 52 (1), s. 29–41.
 2. Brown M. (2008), Comfort Zone: Model or metaphor? „Journal of Outdoor and Environmental Education”, 12, s. 3–12.
 3. Bueno K. (2006), Stepping Out of the Comfort Zone: Profiles of Third-Year Spanish Students’ Attempts to Develop Their Speaking Skills. “Foreign Language Annals”, 39 (3), s. 451–470.
 4. Donesch-Jeżo E. (2020), Psychologiczne aspekty nauczania języków obcych, (w:) Ostrowski T.M. (red.), Blaski i cienie życia - perspektywa psychologiczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 95–130.
 5. Długosz, P. (2020), Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Online: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/7488/Raport%20Studenci%20UP%20II%20etap.pdf?sequence=1&isAllowed=y [DW 01.10.2021].
 6. Estrellas A. (1996), The eustress paradigm: A strategy for decreasing stress in wilderness adventure programming, (w:) Warren K. (red.), Women’s voices in experiential education. Dubuque, IA: Kendall Hunt, s. 32–44.
 7. Felix U. (2004). Performing beyond the comfort zone: Giving a voice to online communication, (w:) Atkinson R., McBeath C., Jonas-Dwyer D., Phillips R. (red.), Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21st ASCILITE Conference. Perth, s. 284–293.
 8. Festinger L. (1957), A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
 9. Gajda E., Biskupek-Wanot A. (2020), Stres i jego skutki, (w:) Biskupek-Wanot A., Wanot B., Kasprowska-Nowak K. (red.), Aktywność fizyczna i problematyka stresu. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 84–93.
 10. Heród M., Pawłowska B., Strzała-Osuch, K. (2021), Analiza i ocena nauczania zdalnego w okresie pandemii w opinii studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Online: https://psw.kwidzyn.edu.pl/images/badania/Analiza%20i%20ocena%20nauczania%20zdalnego%20w%20okresie%20pandemii%20w%20opinii%20studentów%20Powiślańskiej%20Szkoły%20Wyższej%20w%20Kwidzynie_MH_BP_KSO%20OST%281%29.pdf [DW 01.10.2021].
 11. Jankowiak A. (2020), Strefa komfortu na zajęciach z języka obcego – badanie pilotażowe. „Niderlandystyka Interdyscyplinarnie”, 5 (1), s. 41–47.
 12. Kaczmarska A., Curyło-Sikora P. (2016), Problematyka stresu – przegląd koncepcji. „Hygeia Public Health”, 51 (4), s. 317–321.
 13. Leberman S., Martin A. (2003), Does pushing comfort zones produce peak learning experiences? „Australian Journal of Outdoor Education”, 7 (1), s. 10–19.
 14. Li A. (2020), Escaping the comfort zone. The first language ‘bubble’, (w:) Stanley P. (red.), Critical Autoethnography and Intercultural Learning. Emerging Voices. Londyn: Routledge, s. 65–75.
 15. Lubina E. (2005), Rola emocji w procesie kształcenia na odległość. “e-mentor”, nr 3 (10). Online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/161 [DW 28.04.2021].
 16. Lung-Lung H. (2017), Out of comfort zone - learning Chinese in chaos, (w:) Pixel (red.), Conference proceedings. ICT for language learning. 10th Edition. Padova: Webster Srl, s. 196–204.
 17. Meger Z. (2008), Czynniki afektywne w zdalnej edukacji. „e-mentor”, 3 (25). Online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/552 [DW 28.04.2021].
 18. Ogińska-Bulik N. (2009), Czy doświadczanie stresu może służyć zdrowiu? “Polskie Forum Psychologiczne”, 14 (1), s. 33–45.
 19. Oxford R. (2003), Language learning styles and strategies: an overview. Online: https://web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf [DW 28.04.2021].
 20. Palamer-Kabacińska E. (2020), Pedagogika przygody – uczenie się bycia razem, uczenie się wspólnego działania. “Kultura i Edukacja”, 1 (127), s. 69–90.
 21. Piaget J. (1977), The development of thought. New York: Viking Press.
 22. Piaget J. (1980), Adaptation and intelligence. Chicago: University of Chicago Press.
 23. Séror J., Weinberg A. (2013), Personal insights on a postsecondary immersion experience: Learning to step out of the comfort zone. “Cahiers de L’ILOB”, 6, s. 123–140.
 24. Wagner-Tomaszewska (2020), Diagnoza i plan pracy z rodziną dysfunkcyjną. Materiał uzupełniający do szkolenia online. Online: https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/odnosnik3a.pdf [DW 28.04.2021].
 25. https://nowewyrazy.uw.edu.pl [DW 28.04.2021]
 26. https://sjp.pwn.pl [DW 28.04.2021]