Students’ perception of distance learning of a foreign language
PDF (English)

Słowa kluczowe

nauka zdalna
pandemia covid-19
język obcy
lektorat
opinie studentów

Jak cytować

Hinc, J., & Jarosz, A. (2022). Students’ perception of distance learning of a foreign language. Neofilolog, (59/2), 109–125. https://doi.org/10.14746/n.2022.59.2.8

Abstrakt

The following paper addresses online learning in the Covid-19 pandemic and focuses on foreign language learning in the context of foreign language courses in higher education. The aim of the study is to investigate e-courses which the pandemic caused to become a substitute for face-to-face courses. Interviews were conducted with students from the University of Gdańsk and the Academy of Music in Gdańsk to find out their opinions. The research findings showed that organisation-related aspects, such as time saved, convenience or the ability to work professionally and study at the same time, were recognised as positives of online learning, while the actual educational goals, such as effectiveness, motivation and group collaboration, were seen rather as negatives of the situation. The work of teachers and their commitment were viewed positively. We did not recognise any major differences between online teaching and face-to-face interaction in this respect.

https://doi.org/10.14746/n.2022.59.2.8
PDF (English)

Bibliografia

Alvarez Gil F.J., Alonso-Almeida F. (2022), Los estudiantes prefieren clases presencialey examenes virtuales. Online: https://theconversation.com/ensenanza-de-idiomas-los-estudiantes-prefieren-clases-presenciales-y-examenes-virtuales-175359 [accessed 15.11. 2022].

Błaszkowska H., Krenz-Brzozowska (2021), Nauczanie zdalne na kierunku lingwistyka stosowana - między koniecznością a wyborem. "Neofilolog", No 57/ 2, pp. 281-294. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.8

Chłopek Z. (2022), On-line testing and assessment of young adult learners of foreign languages: challenges and solutions, (in:) Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (eds.), Współczesna glottodydaktyka wobec zmian edukacyjnych. Nowe wyzwania i innowacyjne rozwiązania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 155 -170.

Danieluk M. (2019), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu. Model SAMR. Online: https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/wp-content/uploads/ 2019/03/Model-SAMR.pdf Davidson R.J., McEwen B.S. (2012), Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being. "Nature Neuroscience", No.15 (5), pp. 689-695. https://doi.org/10.1038/nn.3093

Granjon Y. (2021): La perception de l'enseignement à distance par les étudiants en situation de confinement: premières données. "Distances et Médiations des Savoirs", No. 33/21, CNED-Centre national d'enseignement à distance. Online : http://journals.openedition.org/dms/6166. [accessed 3.08.2022]. https://doi.org/10.4000/dms.6166

Hodges C., Moore S., Lockee B., Trust T., Bond A. (2020), The difference between emergency remote teaching and online learning. "Educause Review", No. 27, pp. 1-12.

Janus A. (2020), Refleksje z pierwszych dni i pierwszych wrażeń, (in:) Czarkowski J.J., Malinowski M., Strzelec M., Tanaś M. (eds.), Zdalne kształcenie akademickie w czasie pandemii, Warszawa: Wydawnictwo DiG, pp. 15-25.

Jarynowski A., Czopek K., Paradowski M. (2021), Keep your friends close: przyswajanie języka obcego poprzez interakcje rówieśnicze a edukacja zdalna w dobie pandemii. "Acta Neophilologica", No XXIII (2), pp. 115-131. https://doi.org/10.31648/an.6660

Krajka J., Białek K. (2021), O stylach dydaktycznych w edukacji zdalnej w teorii i praktyce. "Języki Obce w Szkole", No 1, pp. 5-15.

Maghni A., Belamhitou M., Abouzaid B., Chetuami, S. (2022), Enseignement à distance au temps de la covid-19 au Maroc: quels leviers pour la transformation pédagogique et numérique de la profession enseignante à l'université. "International Journal of Trade and Management", No. 1 (1), pp. 11-26.

Półtorak E., Gałan B. (2020), Rola nowych technologii w procesie nauczania - uczenia się języków obcych. Perspektywa ucznia, (in:) D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (eds.), Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym. Perspektywa nauczyciela i ucznia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 181-195.

Puentedura R. (2013), SAMR Getting to Transformation. Online: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/04/16/SAMRGettingToTransformation.pdf [accessed 03.08.2022].

Pyszczek G. (2020), Między przekazem a perswazją - wokół socjologii edukacji on-line w czasie epidemii, (in:) Czarkowski J.J., Malinowski M, Strzelec M, Tanaś M. (eds.), Zdalne kształcenie akademickie w czasie pandemii. Warszawa: Wydawnictwo DiG, pp. 53-66.

Szerszeń P. (2014), Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

Szerszeń P. (2017), Komunikacja w środowiskach e-learningowych, (in:) Allnajjar J. (ed.), Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka. Saarbrücken: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, pp. 171-192.

Szerszeń P. (2018), Na czym polega "lingwistyczna inteligencja" współczesnych systemów glottodydaktycznych? Adaptywność w skali mikro- i makro w obecnych rozwiązaniach e-learningowych. "Applied Linguistics Papers", No. 25/1, pp. 61-72. https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.61-71

Szerszeń, P., Romanowski P. (2018), Do contemporary e-learning solutions support the development of intercultural competence? Insights from European projects. "Journal of Pedagogical Research", No. 2, 3, pp. 192-202.

https://ug.edu.pl/news/pl/3103/rozwoj-kompetencji-jezykowych-w-czasie-nauki-zdalnej-badania-cjo-ug [accessed 8.08.2022].

https://ksztalceniezdalne.psrp.org.pl/ [accessed 20.06.2022].

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C393594%2Cbritish-council-zajecia-jezykowe-na-uczelniach-to-prowizorka.html [accessed 5.08.2022].

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/Raport-PIE-Cyfrowe_wyzwania.pdf [accessed 24.11.2022].

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpZ3O3MhfQCBuMi1HM0DwvN9bOvj9F5vwWj9pMdZOz-DYdKA/viewform?usp=share_link