OD REDAKCJI
W 30 numerze Neofilologa znajdą Państwo artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Krakowie (wrzesień 2006). Są to teksty autorstwa Magdaleny Aleksandrzak, Aliny Doroty Jarząbek, Moniki Horyśniak, Moniki Sułkowskiej, Joanny Targońskiej oraz Magdaleny Pieklarz. Artykuły Alicji Sakaguchi, Doroty Werblińskiej i Elżbiety Pawlikowskiej-Asendrych, to
ostatnie już referaty z konferencji „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych ” - Lublin 2005.

Tematyka przedstawionych tu tekstów jest bardzo różnorodna, a dotyczy głównie: zagadnień poprawności językowej i sposobów oceniania, nauczania słownictwa, kształcenia nauczycieli oraz problemów tłumaczenia. W numerze znajdą też Państwo dwa sprawozdania: z konferencji PTN „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku” oraz ze Światowego Kongresu FIPLV w Szwecji.

Miło nam także donieść, że został opublikowany pierwszy tom pokłosia z konferencji w Krakowie z 2006 roku „Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku” pod redakcją Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej pod nowym adresem http://www.poltowneo.org, gdzie znajdują się wszelkie informacje o naszych wydawnictwach.
Katarzyna Karpińska-Szaj

Opublikowane: 2020-03-02