OD REDAKCJI
29 numer Neofilologa, który trafia do Państwa rąk to ciąg dalszy pokłosia konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych”, która odbyła się we wrześniu 2005 roku w Lublinie (sprawozdanie z konferencji zamieściliśmy w numerze 28).
Artykuły zebrane w tym numerze dotyczą psycholingwistycznych uwarunkowali uczenia się języków obcych oraz kompetencji uczenia się. Są to teksty Magdaleny Aleksandrzak na temat znaczenia wiedzy metakognitywnej i strategii metakognitywnych w kształtowaniu postaw autonomicznych oraz Jacka Rysiewicza o uzdolnieniach językowych.
Prezentowane dalej artykuły dotyczą wykorzystania przekładu w dydaktyce językowej (Anna Pięcińska, Janusz Sikorski). O zależności miedzy myślą, słowem i gestem pisze Edyta Mosorka. Kolejne artykuły mają charakter bardziej praktyczny i dotyczą sposobów samooceny (Hanna Jakielczyk), sprawności czytania (Liliana Piasecka), opanowania intonacji języka drugiego (Monika Zięba-Plebankiewicz), stosowania rodzajników (Magdalena Filar). Całość wieńczy artykuł na temat doskonalenia kompetencji nauczyciela (Danuta Gabryś-Barker). W tomie zawarliśmy także nadesłany tekst Izabeli Bawej na temat interpretacji rzeczywistości uwarunkowanej użyciem języka. 
Mamy nadzieję, że ten nowy numer Neofilologa, o tak różnorodnej tematyce będzie dla naszych Czytelników interesującą lekturą.
Katarzyna Karpińska- Szaj

Opublikowane: 2020-03-02