Pressto.

Neofilolog

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 46/2 (2016): Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w różnych kontekstach glottodydaktycznych ANGIELSKI SZANSĄ DLA FRANCUSKIEGO, CZYLI REFLEKSJA O ZINTEGROWANYM NAUCZANIU JĘZYKOWYM Z PERSPEKTYWY DYDAKTYKI WIELOJĘZYCZNOŚCI Abstrakt  PDF
Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
 
Nr 45/2 (2015): Nauczyciele języków obcych wobec zadań współczesnej glottodydaktyki ZUR FÖRDERUNG DER INDIVIDUELLEN MEHRSPRACHIGKEIT DES FREMDSPRACHENLERNENDEN – AUFGABEN FÜR DIE POLNISCH- UND DIE FREMDSPRACHENLEHRENDEN Abstrakt  PDF (Deutsch)
Jolanta Hinc
 
Nr 51/1 (2018): Innowacyjność w glottodydaktyce – kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świadomość własnego procesu uczenia się języków obcych przyczynkiem do innowacyjnych działań dydaktycznych. W stronę dydaktyki wielojęzyczności w początkowym kształceniu nauczycieli Abstrakt  PDF
Radosław Kucharczyk, Krystyna Szymankiewicz
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo