Archiwa - strona 2

Nr 2(26) (2005)

2016 kwietnia 1

Zagadnienie jakości w praktyce szkół wyższych

Nr 1(25) (2005)

2016 kwietnia 1

Finansowanie B+R a wzrost gospodarczy - problemy i kontrowersje

Nr 2(24) (2004)

2016 kwietnia 1

Strategiczne problemy szkolnictwa wyższego

Nr 1(23) (2004)

2016 kwietnia 1

Szkolnictwo wyższe w społeczeństwie wiedzy

Nr 2(22) (2003)

2016 kwietnia 1

Gospodarka oparta na wiedzy

Nr 1(21) (2003)

2016 kwietnia 1

Szkolnictwo wyższe - kontrowersje i problemy

Nr 2(20) (2002)

2016 kwietnia 1

Zasoby dla nauki

Nr 1(19) (2002)

2016 kwietnia 1

Publiczne rozumienie nauki

Nr 2(18) (2001)

2016 kwietnia 1

Wyższe szkolnictwo zawodowe

Nr 1(17) (2001)

2016 kwietnia 1

Studenci i uczeni

Nr 2(16) (2000)

2016 kwietnia 1

Misja i strategia uczelni

Nr 1(15) (2000)

2016 kwietnia 1

Uwarunkowania procesu przemian strukturalnych w systemie nauki i techniki

Nr 2(14) (1999)

2016 kwietnia 1

Nr 1(13) (1999)

2016 kwietnia 1

Instytucje i struktura nauki w Polsce

Nr 2(12) (1998)

2016 kwietnia 1

Kierunki przemian w szkolnictwie wyższym

Nr 1(11) (1998)

2016 kwietnia 1

Problemy nauki i polityki naukowej

Nr 2(10) (1997)

2016 kwietnia 1

Przyszłość i teraźniejszość społeczności akademickiej

Nr 1(9) (1997)

2016 kwietnia 1

Nr 2(8) (1996)

2016 kwietnia 1

Tożsamość uniwersytetu

Nr 1(7) (1996)

2016 kwietnia 1

Młodzież - Wykształcenie - Rynek Pracy

Nr 2(6) (1995)

2016 kwietnia 1

Środowisko akademickie - nauczyciele i studenci

Nr 1(5) (1995)

2016 kwietnia 1

Jakość szkolnictwa wyższego - próby oceny

Nr 2(4) (1994)

2016 kwietnia 1

Uzawodowienie kształcenia na poziomie wyższym

Nr 1(3) (1994)

2016 kwietnia 1

Polityka naukowa - założenia i instrumenty jej realizacji

Nr 2 (1993)

2016 kwietnia 1

Możliwości i ograniczenia zmian