Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość „Nowe sylabusy” a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów Abstrakt  PDF
Helena Anna Jędrzejczak
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - doświadczenia hiszpańskie Abstrakt  PDF
Aleksander Kobylarek
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy Abstrakt  PDF
Ireneusz Białecki
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Agnieszka Dziedziczak-Foltyn Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu Abstrakt  PDF
Maria Romanowska
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców Abstrakt  PDF
Stanisław Macioł
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo