Nr 12 (2009)

Rozprawy

Roma Sendyka
11-44
O „Sobie”, eseistyce, Lambie i Brzozowskim
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.1
PDF
Cezary Zalewski
45-55
Inne lustra. Pseudonarcystyczne reprezentacje w utworach Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.2
PDF
Irena Górska
57-73
Biografia sztuki literackiej. Próba rekonstrukcji projektu literackiego Tadeusza Kantora
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.3
PDF
Zbigniew Władysław Solski
75-117
Rękopis „Kartoteki”
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.4
PDF
Marta Karasińska
119-129
Bertolt Brecht? „Il n’y a pas de hors-texte”
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.5
PDF
Małgorzata Imperowicz-Jurczak
131-164
„Meir Ezofowicz” w cyklu ilustracji Andriollego
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.6
PDF
Rozalia Słodczyk
165-191
Znaczenie listu w malarstwie XVII i XVIII wieku oraz w ówczesnej powieści epistolarnej
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.7
PDF
Witold Sadowski
193-220
Fenomen narracji litanijnej wobec stereotypu gatunkowego litanii
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.8
PDF
Elżbieta Winiecka
221-237
Nowoczesne antynomie. Uwagi o nowych odczytaniach poezji Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.9
PDF
Katarzyna Grzyb
239-265
Rozlewność mistyczna, czyli o epifanii i symbolu w powieści wczesnomodernistycznej nieco inaczej
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.10
PDF
Krzysztof Obremski
267-279
Od „Zarysu teorii nonsensu” do czystego nonsensu w życiu codziennym
https://doi.org/10.14746/pt.2009.12.11
PDF