Pressto.

Nagłowek strony

Studia Rossica Posnaniensia

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo jest „wizytówką” Instytutu Filologii Rosyjskiej w Poznaniu. Zeszyt pierwszy ukazał się w 1970 roku i dotychczas wydanych zostało 39 numerów. Jest periodykiem, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny rosyjskiego językoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Zamieszczane w czasopiśmie materiały publikowane są w języku rosyjskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy, zyskując jednocześnie pochlebne recenzje krajowych i zagranicznych slawistów.

INDEKSOWANE W:

JSTOR; CEEOL; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/strp
ISSN: 0081-6884
 

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

21672

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo