Pressto.

Nagłowek strony

Nr 31 (2015)

Spis treści

Spis treści i strona redakcyjna PDF
  1-3

Artykuły

Wprowadzenie PDF
Jacek Kotus 5-6
Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny – perspektywa krytyczna PDF
Marek Nowak 7-16
Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej PDF
Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek 17-32
Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach PDF
Jacek Kotus 33-46
Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji PDF
Artur Bajerski 47-56
Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją? PDF
Ewa Rewers 57-66
Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1 PDF
Jacek Schmidt 67-74
Przestrzenny wymiar integracji cudzoziemców w Poznaniu PDF
Hanna Gajda 75-86
Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych PDF
Karolina Sydow 87-96
Klasa kreatywna w dużym mieście PDF
Tadeusz Stryjakiewicz, Michał Męczyński 97-109
Systemy lokalizacji satelitarnej w analizie zachowań przestrzennych użytkowników miasta PDF
Michał Rzeszewski 111-121
Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk1 PDF
Wojciech Ewertowski, Tomasz Sowada 123-130


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo