W cieniu zbrodni i występków. O ostatniej kodyfikacji prawa wykroczeń w Polsce. W związku z książką Marcina Łysko Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971) [Wyd. Temida2, Białystok 2016, ss. 351]
PDF

Jak cytować

Lityński, A. (2018). W cieniu zbrodni i występków. O ostatniej kodyfikacji prawa wykroczeń w Polsce. W związku z książką Marcina Łysko Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971) [Wyd. Temida2, Białystok 2016, ss. 351]. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 367–378. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.19

Abstrakt

W cieniu zbrodni i występków. O ostatniej kodyfikacji prawa wykroczeń w Polsce. W związku z książką Marcina Łysko. Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971) [Wyd. Temida2, Białystok 2016, ss. 351] - artykuł recenzyjny
https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.19
PDF