Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota, red. A. Gulczyński, Poznań 2016, ss. 416
PDF

Jak cytować

Krzymkowski, M. (2018). Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota, red. A. Gulczyński, Poznań 2016, ss. 416. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69(2), 382–383. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15163
PDF