„Jesteśmy tu dla Polski”. III Rada Narodowa RP wobec wydarzeń w kraju (1949–1951)
PDF

Jak cytować

Tarka, K. (2018). „Jesteśmy tu dla Polski”. III Rada Narodowa RP wobec wydarzeń w kraju (1949–1951). Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 273–289. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.9

Abstrakt

The article presents discussions on the situation in Poland which took place at the forum of the Third National Council. The Council was appointed by the president of Poland in Exile August Zaleski in 1949. It was vicariously performing some of the functions of the Parliament and as such it was an advisory body to the president and to the government. Its term of office lasted for two years (between 1949 and 1951). Polish authorities in exile
regarded Poland as an occupied country and that it was ruled by imposed agents. News coming from the country indicated that the communists ruling in Poland were steering it toward its total sovietisation. Politicians in emigration appealed numerous times to their fellow countrymen in the homeland not to undertake armed combat. They feared that an anti-communist uprising would end in disaster. Their goal was free Poland, independent and whole. However, they could not create a programme which would enable achieving this goal.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.9
PDF

Bibliografia

Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie.

„Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej” [Londyn] 1949.

„Kultura” [Paryż] 1950, 1951.

„Orzeł Biały” [Londyn 1949–1951.

Bogdan M., Radio Madryt 1949–1955. Powstanie, organizacja oraz funkcjonowanie polskiej sekcji Radio Nacional de Espaňa w pierwszym okresie działalności, Instytut Nauk Historycznych UKSW, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2011.

Duraczyński E., Turkowski R., O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.

Libera P., Józef Łobodowski i polska audycja Radia Madryt (1949–1975), [w:] Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, red. M. Białokur i P. Jakóbczyk-Adamczyk, Dom Wydawniczy Duet, Toruń–Opole–Piotrków Trybunalski 2012.

Kulka G., Komisje prawno-ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939–1991, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.

Łobodowski J., „Tu mówi Madryt”, „Zeszyty Historyczne” 1980, z. 54.

Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.

Tarka K., Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003.

Tarka K., Wspólnota losu. Rząd RP na uchodźstwie a Hiszpania po II wojnie światowej [w:] Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, red. M. Białokur i P. Jakóbczyk-Adamczyk, Dom Wydawniczy Duet, Toruń–Opole–Piotrków Trybunalski 2012.

Turkowski R., Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972 w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.

Wolsza T., Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1998.