Opublikowane: 2018-10-12

Siedemdziesiąt lat „Czasopisma Prawno-Historycznego”

Małgorzata Materniak-Pawłowska, Marek Krzymkowski

345-352

Kronika

Jarosław Kuisz, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Zdzisław Zarzycki, Marek Strzała, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Piotr Pilarczyk, Marcin Głuszak

391-409