Przemysław Marcin Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie w latach 1918–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, stron 574; idem, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939. Źródła, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, stron 514

Main Article Content

Henryk Olszewski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olszewski, H. (2018). Przemysław Marcin Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie w latach 1918–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, stron 574; idem, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939. Źródła, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, stron 514. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 371-373. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15209
Dział
Recenzje i noty recenzyjne