Prawo i Literatura. Szkice, red. naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. Wydawnictwo Naukowe Scholar; t. I: 2015 ss. 210; t. II: 2017 ss. 253
PDF

Jak cytować

Rosner, A. (2018). Prawo i Literatura. Szkice, red. naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. Wydawnictwo Naukowe Scholar; t. I: 2015 ss. 210; t. II: 2017 ss. 253. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 365–371. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15208
PDF