Korespondencja więźniów z obozu w Auschwitz w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie z lat 1946–1950
PDF

Jak cytować

Przewoźnik, S. (2018). Korespondencja więźniów z obozu w Auschwitz w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie z lat 1946–1950. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 335–344. https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.12

Abstrakt

The Auschwitz concentration camp was established in 1940. It was the largest Nazi concentration camp situated on the territory of the occupied Poland. It was also an extermination camp of the prisoners incarcerated there. The Jews and the Poles were the largest national groups which were confined to the Nazi camp in Auschwitz. In January of 1945, the Auschwitz camp was liberated by the Red Army. The following article is based on the archives of Cracow Magistrate’s Court from 1946 until 1950 which are accompanied by the prisoner correspondence from the Nazi death camp in Auschwitz.
https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.12
PDF

Bibliografia

Dekret z dnia 18 lipca 1945 r.- Kodeks postępowania niespornego (Dz. U. 1945, nr 27, poz. 169 ze zm.).

Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postepowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (Dz. U. 1945, nr 40, poz. 226 z późn. zm.).

Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Prawo osobowe (Dz. U. 1945, nr 40, poz. 223).

Auschwitz 1940–1945: Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. Długoborski W., Piper F., Oświęcim 1995.

Bądkowski A, Sąd w obliczu zagadnienia śmierci, nr 8 DPP 1948.

Dominowski, Z zagadnień uznania za zmarłego, nr 6 ZNUŁ 1957.

Grabowski J., Ratowanie Żydów za pieniądze: przemysł pomocy, ,,Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN" nr 4, 2008.

Kolbuszewski M., Myszkowski A., Ustawa o uznaniu zaginionego za zmarłego w opracowaniu teoretycznym i praktycznym., Kraków 1946.

Konieczny A., Uwagi o początkach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Zeszyty Oświęcimskie 1970, nr 12.

Litwin J. , Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, wyd. 1 Warszawa 1949.

Longchamps de Bérier R., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Lubin 1922.

Paczyńska I., Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego, Kraków 2013.

Rees L., Auschwitz: The Nazis & the Final Solutiuon, Random House 2005.

Rozkaz H. Göringa do szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy R. Heydricha, nakazujący mu opracowanie generalnego planu „rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie”, 31 VII 1941 r. [w:] Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. Berenstein T., Rukowski A. Warszawa 1957.

Strzelecki A. Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz., Oświęcim 1982.

Tokarska-Bakir J., Sprawiedliwi niesprawiedliwi, niesprawiedliwi sprawiedliwi, ,,Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN’’, nr 4 2008.

Wisłocki J., Prawo osobowe, Warszawa 1946.

Wróbel, Likwi¬dacja obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, ,,Zeszyty Oświęcimskie" 1962, nr 6.

Zylber, Unifikacja przepisów o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu, PIP 1946, nr 1.