Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, 2011

Main Article Content

Jan Jurkiewicz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jurkiewicz, J. (2018). Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 271-274. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.20
Dział
Recenzje i noty recenzyjne