Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, 2011
PDF

Jak cytować

Jurkiewicz, J. (2018). Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), 271–274. https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.20

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.20
PDF