Tom 64 Nr 1 (2012)

Spis treści i strona redakcyjna

Spis treści
1-8
Spis treści
PDF

Z dziejów nauki historii prawa

Stanisław Filipowicz
195-200
Uniwersytet Jana Baszkiewicza
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.11
PDF

Recenzje i noty recenzyjne

Wojciech Witkowski
259-263
Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, red. A. Dębiński, M. Pyter, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.16
PDF
Tadeusz Maciejewski
263-265
Michael Kerrigan, Narzędzia tortur, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.17
PDF
Tadeusz Maciejewski
265-266
Lyons Lewis, Historia kar cielesnych, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.18
PDF
Zbigniew Radwański
267-271
Andrzej Gulczyński, Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.19
PDF
Jan Jurkiewicz
271-274
Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.20
PDF
Agnieszka Kubica-Czyż
274-276
Henryk Kocój, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.21
PDF
Marek Krzymkowski
276-277
Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.22
PDF
Marek Krzymkowski
278-279
Stanisław Grodziski, Rzeczpospolita Krakowska, je j lata i ludzie, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.23
PDF
Marek Maciejewski
279-284
Rafał Kania, Myśl polityczno-prawna Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (1768-1830), 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.24
PDF
Maria Zmierczak
284-288
Włodzimierz Bemacki, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.25
PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
289-292
Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.26
PDF
Przemysław Krzywoszyński
292-295
Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko i A.K. Piasecki, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.27
PDF

Bibliografia

Marzenna Paszkowska, Roman Sobotka, Maria Zabłocka, Andrzej B. Zakrzewski
321-457
Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2010. Pod redakcją Andrzeja B. Zakrzewskiego
PDF