Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587-1648. Próba analizy terminologicznej
PDF

Jak cytować

Ambroziak, T. (2018). Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587-1648. Próba analizy terminologicznej. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 191–214. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.09

Abstrakt

Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587-1648. Próba analizy terminologicznej
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.09
PDF