Tom 65 Nr 2 (2013)

Spis treści i strona redakcyjna

Spis treści
5-7
Spis treści
PDF

Dyscypliny histrycznoprawne na Wydziałach Prawa i Administracji

Małgorzata Materniak-Pawłowska
343-408
Struktury – kadra – plany badań – dydaktyka
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.18
PDF

Recenzje i noty recenzyjne

Wojciech Dajczak
437-439
Władysław Rozwadowski, Opera minora, t. 1-2, 2013
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.20
PDF
Marek Kuryłowicz
439-446
Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.21
PDF
Marek Kuryłowicz
446-450
Aulus Gellius, Noctes Atticae 2,24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis – Aulus Gelliusz, Noce Attyckie 2,24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków. Przekład: Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos. Wstęp: Maria Piechocka-Kłos. Komentarz: Aldona Rita Jurewicz, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.22
PDF
Rafał Wojciechowski
450-453
Wojciech Dajczak, The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.23
PDF
Adam Lityński
454-459
Marian Klementowski, Powszechna historia ustroju, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.24
PDF
Łukasz Gołaszewski
459-461
Kościołowi mojemu… Wybór testamentów duchownych małopolskich z XVII w. Wydała s. Elżbieta Wróbel, 2010
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.25
PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
462-464
Andrzej Dziadzio, Cenzura prasy w Austrii 1862-1914, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.26
PDF
Henryk Olszewski
464-466
Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.27
PDF
Dorota Malec
466-471
Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.28
PDF
Adam Lityński
471-479
Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczgólnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.29
PDF
Maria Zmierczak
479-483
Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.30
PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
483-487
Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, pod red. Andrzeja Gacy, 2013
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.31
PDF