Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczgólnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, 2012
PDF

Jak cytować

Lityński, A. (2013). Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczgólnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, 2012. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 471–479. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.29

Abstrakt

Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczgólnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.29
PDF