Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013

Main Article Content

Maria Zmierczak

Abstrakt

Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zmierczak, M. (2013). Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 479-483. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.30
Dział
Recenzje i noty recenzyjne