Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013
PDF

Jak cytować

Zmierczak, M. (2013). Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 479–483. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.30

Abstrakt

Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.30
PDF