Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011
PDF

Jak cytować

Malec, D. (2013). Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), 466–471. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.28

Abstrakt

Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.28
PDF