Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografi a parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, 2012
PDF

Jak cytować

Olszewski, H. (2018). Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografi a parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, 2012. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 513–516. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.28

Abstrakt

Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografi a parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.28
PDF