Tom 65 Nr 1 (2013)

Spis treści i strona redakcyjna

Spis treści
5-8
Spis treści
PDF

Rozprawy

Bożena Prochwicz-Studnicka
11-51
Usul al-fi qh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”?
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.01
PDF
Sławomir P. Kursa
53-73
Repudium i jego skutki prawne w Nowelach Justyniana
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.02
PDF
Iwona Barwicka-Tylek
75-104
Trzy razy res publica: Thomas Smith, Gasparo Contarini i Wawrzyniec Goślicki
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.03
PDF
Dariusz Felcenloben
105-120
Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.04
PDF
Natalia Królikowska
121-142
Praworządny jak Tatarzyn? Stosunki prawne w Chanacie Krymskim na podstawie miejscowych ksiąg sądowych z XVII wieku
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.05
PDF
Artur Walden
143-173
Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.06
PDF
Karol Łopatecki
175-201
Najstarsze północnoamerykańskie artykuły wojskowe
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.07
PDF
Jan Sowa
203-228
„W czym vertitur powaga moja hetmańska…” Organizacja i procedura sądu hetmańskiego w Koronie w latach 1683-1699
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.08
PDF
Arkadiusz Fastyn
229-247
Zawarcie małżeństwa mieszanego wyznaniowo według prawa małżeńskiego z 1836 roku
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.09
PDF
Marek Maciejewski
249-269
Prawne aspekty położenia mniejszości narodowych na Górnym Śląsku w latach 1918-1939
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.10
PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
271-294
Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.11
PDF

Recenzje i noty recenzyjne

Henryk Olszewski
513-516
Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografi a parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.28
PDF
Wojciech Dajczak
516-520
Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.29
PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
520-522
Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.30
PDF
Andrzej Gulczyński
522-525
Testamente aus der Habsburgermonarchie. Alltagskultur, Recht, Überlieferung. Hrsg. Thomas Olechowski, Christoph Schmetterer, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.31
PDF
Ryszard M. Małajny
525-529
Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.32
PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
530-532
Rechtsprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.33
PDF
Henryk Olszewski
532-534
Karl Schlögel, Terror i marzenie. Moskwa 1937, 2012
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.34
PDF
Mikołaj Tyrchan
535-543
Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu, red. Marek Maciejewski, Maciej Marszał, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.35
PDF
Łukasz Gołaszewski
544-546
„Dług śmiertelności wypłacić potrzeba”. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, opr. Ewa Danowska, 2011
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.36
PDF