Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego
PDF

Jak cytować

Rossmanith, A. (2018). Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), 567–567. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.44

Abstrakt

Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego
https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.44
PDF