Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512.
PDF

Słowa kluczowe

prawoznawstwo słowackie
Právny obzor
Oľga Ovečková
Jozef Vozár a kolektív
100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017
Bratislava 2017

Jak cytować

Banaszkiewicz, B. (2019). Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), 401–411. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.16
https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.16
PDF